Obranné spreje neustále vylepšujeme. Nový OC obranný sprej STOPER2 ponúka intenzívnejší prúd peny, ktorá je menej citlivá na vietor a zaručuje vysokú pravdepodobnosť zasiahnutia útočníkovej tváre.